כל הסיבות לפנות לעורך דין על מנת להירשם כקבלן רשום

כל הסיבות לפנות לעורך דין על מנת להירשם כקבלן רשום

קבלני בנייה יש בשפע, כמו גם פרויקטים בתחום הבנייה שקמים ונבנים בתקופה כזו או אחרת. למרות אנשי מקצוע רבים בתחום, יש לדעת כי קיימים הבדלים מהותיים בין קבלן רשום לבין קבלן בנייה שאינו רשום. קבלנים רשומים הינם קבלנים בענף הבנייה שקיבלו רישיון מוסמך מטעם המדינה לעסוק בתחום, וכל עבודתם מפוקחת ומוסדרת וכך מעניקה שקט נפשי לקהל הרוכש מהם את המבנים.

> קראו גם למי נדרש רישיון קבלן

על אף שרישום קבלנים אינו מהווה אסמכתא לניסיון ולידע שיש להם בתחום, קבלנים רשומים כחוק מייצגים עסק איכותי ומנוסה בעבודות הבנייה השונות. חותמת אמינות זו מהווה את מקור ההצלחה העיקרי של העסק, ולכן קבלני בנייה רבים פונים למשרד הבינוי והשיכון כדי לקבל את הרישיון המיוחל.

היכן קבלני בנייה צריכים להירשם?

רישום כקבלן מוסמך מתבצע מול משרד הבינוי והשיכון, דרך מחלקת רשם קבלנים האחראית לכל תהליכי הבקשה והאישורים של הקבלנים השונים. כל קבלן יחיד יכול להגיש בקשה לרישום באופן ישיר או אפילו באופן מקוון, ובליווי כל האישורים הנדרשים המוכיחים את ניסיונו בתחום. קבלן שקיבל את הרישיון הרשמי לעסוק בעבודות בנייה, יירשם באופן מסודר בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין רישום קבלנים?

כפי שצוין לעיל, החשיבות של רישום לקבלן רשום קשורה באופן ישיר להצלחתו של העסק. קבלנים רשומים יכולים לקבל באופן חוקי עבודות בנייה בהיקפים גדולים כמו הקמת תשתיות ומבני תעשייה, ובנוסף גם אפשרות להשתתף במכרזים ממשלתיים שיכולים למתג את אמינות ואיכות הקבלן.

הגשת הבקשה לקבלת רישיון ורישום בפנקס הינו תהליך סבוך וארוך, ולעיתים הקבלן עלול להיתקל בסירוב הבקשה. כדי למנוע מצב כזה, וכך להבטיח את המשכיות ומינוף העסק, מומלץ לפנות אל עו"ד רישום קבלנים לינק קראו עוד בנושא באתר רישום קבלנים. שייצג את הקבלן בכל שלבי הבקשה ויגדיל את הסיכויים לאישורה.