הערכת סיכוני אש במבנים קיימים ושדרוג מערכות: תהליך והמלצות

הערכת סיכוני אש במבנים קיימים היא תהליך חיוני להבטחת בטיחותם של הדיירים והמשתמשים במבנה, כמו גם לשמירה על הרכוש ולמניעת נזקים משמעותיים. מבנים ישנים, שאולי לא נבנו לפי תקני בטיחות האש המודרניים, עלולים להוות סיכון גבוה יותר במקרה של פרוץ שריפה. במאמר זה מטעם Safety Sol יועץ בטיחות אש נדון בתהליך הערכת הסיכונים והבדיקות הנדרשות במבנים קיימים, ונציע המלצות לשדרוג מערכות כיבוי אש וגילוי אש ישנות.

תהליך הערכת הסיכונים והבדיקות הנדרשות במבנים קיימים

הערכת סיכונים ראשונית

השלב הראשון בהערכת סיכוני אש הוא ביצוע סקר סיכונים ראשוני. סקר זה כולל:

 1. סקירת המבנה: הבנת השימוש במבנה, התשתיות הקיימות, והחומרים המאוחסנים בו.
 2. זיהוי מקורות סיכון: איתור נקודות חמות שעלולות להיות מקורות להצתה או להתפשטות אש, כמו מערכות חשמל ישנות, חומרי בניין דליקים, ומערכות חימום.
 3. הערכת מערכות קיימות: בדיקת תקינותן ותפקודן של מערכות גילוי וכיבוי אש קיימות, כולל גלאים, מערכות ספרינקלרים ומערכות ניהול עשן.

בדיקות תקופתיות ותחזוקה

לאחר ביצוע הסקר הראשוני, יש לבצע בדיקות תקופתיות ותחזוקה שוטפת למערכות גילוי וכיבוי אש:

 1. בדיקות חודשיות: בדיקת תקינותם של גלאים ואזעקות, כולל החלפת סוללות ובדיקות פונקציונליות.
 2. בדיקות רבעוניות: בדיקת מערכות ספרינקלרים ומערכות כיבוי אחרות, כולל בדיקת לחץ מים וניקוי ראשי ספרינקלרים.
 3. בדיקות שנתיות: בדיקה מקיפה של כל מערכות גילוי וכיבוי האש על ידי איש מקצוע מוסמך, כולל בדיקת תקינות הצנרת, המשאבות וכלל המערכות החשמליות.

דוח סיכונים והמלצות

לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות, יש להכין דוח סיכונים מפורט הכולל:

 1. ממצאים: תיאור כל הסיכונים שנמצאו במהלך הבדיקות.
 2. המלצות: הצעות לשיפורים ושדרוגים למערכות הקיימות.
 3. תוכנית פעולה: תכנון לוח זמנים לביצוע השיפורים הנדרשים והערכת עלויות.

המלצות לשדרוג מערכות כיבוי אש וגילוי אש ישנות

שדרוג גלאי עשן ומערכות גילוי אש

 1. החלפת גלאים ישנים: גלאים ישנים עשויים לא להיות רגישים מספיק לזיהוי מוקדם של אש. מומלץ להחליף אותם בגלאים חדשים ומתקדמים.
 2. התקנת גלאי רב-חיישן: גלאים אלו משלבים יכולות זיהוי של עשן, חום וגזים מסוכנים, ומספקים הגנה מקיפה יותר.
 3. שיפור מערכות אזעקה: התקנת מערכות אזעקה חכמות המחוברות למרכזי שליטה ובקרה, וכוללות התרעות בזמן אמת למוקדים רלוונטיים.

שדרוג מערכות כיבוי אש

 1. התקנת ספרינקלרים אוטומטיים: במבנים בהם אין מערכות ספרינקלרים, מומלץ להתקין מערכות אלו להבטחת כיבוי אש מהיר ויעיל.
 2. שדרוג משאבות מים: מערכות ספרינקלרים תלויות במשאבות מים תקינות ויעילות. יש לוודא שהמשאבות פועלות בתפוקה מלאה ולשדרג לפי הצורך.
 3. התקנת מערכות כיבוי בגז: במבנים בהם אחסון של חומרים רגישים למים, כמו חדרי שרתים או מעבדות, מומלץ להשתמש במערכות כיבוי בגז שאינן גורמות לנזק נוסף לציוד.

שיפור ניהול עשן ופינוי

 1. התקנת מערכות ניהול עשן: מערכות אלו מסייעות בפינוי עשן ממבנה בזמן שריפה, ומשפרות את בטיחות הדיירים והכבאים.
 2. שדרוג מערכות אוורור: התקנת מערכות אוורור מתקדמות המסייעות בפינוי עשן ושמירה על נתיבי מילוט נקיים.
 3. התקנת דלתות אש: דלתות אש משפרות את יכולת המבנה להתמודד עם שריפות על ידי הגבלת התפשטות האש והעשן בין חלקי המבנה השונים.

סיכום

הערכת סיכוני אש במבנים קיימים היא תהליך חשוב להבטחת בטיחותם של הדיירים והמשתמשים במבנה, קראו בנושא באתר פתרונות הנדסה ובטיחות Safety Sol. תהליך זה כולל סקר סיכונים ראשוני, בדיקות תקופתיות ותחזוקה שוטפת. על סמך הממצאים, יש להכין דוח סיכונים מפורט ולהציע המלצות לשדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש ישנות. שדרוג מערכות אלו, כמו החלפת גלאים ישנים, התקנת מערכות ספרינקלרים אוטומטיות ושיפור מערכות ניהול עשן, יכול להציל חיים, למנוע נזקים לרכוש ולשפר את יכולת ההתמודדות של המבנה במקרה של שריפה.