פירוק חברה אונליין

מדי שנה נסגרות בארץ כמה עשרות אלפי חברות. בחלק מהמקרים מדובר על סגירה מרצון, בעקבות תחושת מיצוי או בשל שינויים מבניים עמוקים בתחום הפעילות של העסק שמובילים להחלטה של בעלי החברה להפסיק את פעילותה. לרוב ישנו רצון לצאת לדרך עסקית חדשה, מתאימה יותר למציאות שנוצרה, ועל מנת שכך יהיה כדאי לפרק את החברה הישנה ביעילות ובמהירות – באמצעות ההליך הנקרא פירוק חברה אונליין, ואשר מאפשר להשלים את המהלך תוך מספר חודשים בלבד. עוד כדאי להדגיש כי בחלק מהמקרים ניתן במסגרת פירוק מרצון לקבל פטור מתשלום חובות האגרה לגבי אותן שנים שבהן החברה כלל לא הייתה פעילה, ובכך לחסוך סכומי כסף בלתי מבוטלים.

השלבים השונים של פירוק חברה אונליין

השלב הראשון של פירוק חברה אונליין הוא הגשת תצהיר לרשם החברות בדבר רצונה של החברה להפסיק לפעול ועל כך שבמסוגלותה לפרוע את כל החובות שלה תוך שנה. תצהיר זה נקרא תצהיר כושר פירעון ועל כל הדירקטורים לחתום עליו בנוכחות עורך דין. במקרה של פירוק חברת יחיד נדרשת כמובן רק חתימתו של בעל העסק שהוא גם בעל המניות היחיד בחברה.

בשלב הבא מכונסת אסיפה כללית של בעלי המניות (אלא אם כן מדובר בהליך פירוק חברת יחיד שבו יש רק בעל מניות אחד), ועל האסיפה לאשר את החלטת הפירוק מרצון. בנוסף מתמנה באסיפה זו מפרק, שעל מינויו יש לעדכן את רשם החברות. לאחר שלב זה מוגדר הסטטוס של החברה כ"בפירוק מרצון".

המפרק מודיע לציבור הרחב, באמצעות פרסומים בעיתונות, על החלטת הפירוק, ובשלב זה אם ישנו אדם שיש לו תביעה כזו או אחרת כנגד החברה, עליו להגישה למפרק. המפרק מכנס את כל הנכסים שעומדים לרשות החברה, פורע את כל חובותיה, מסלק שעבודים אם ישנם ובסופו של תהליך מגיש לאסיפת בעלי המניות דו"ח סופי. לאחר האסיפה השנייה ניתן ליידע את רשם החברות כי הושלם הפירוק בפועל ולשלוח אליו את אותו דו"ח סופי – ואם הרשם מאשר אותו, החברה מוגדרת כמפורקת ובעצם חדלה מלפעול. לאחר 3 חודשים היא נחשבת כ"מחוסלת".

למה כדאי לפרק חברה לא פעילה?

פירוק חברה אונליין אמנם מחייב השקעת משאבים מסוימת אולם המשך קיומה של חברה לא פעילה מחייב תשלום אגרות (מיותרות) ועלול גם להוביל לסנקציות כלפי בעלי המניות. גם כשמדובר על חברה של אדם אחד, כדאי לבצע סגירה מסודרת באמצעות פירוק חברת יחיד.