תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית/הגשת תביעה ייצוגית

ברוב התביעות הייצוגיות, אינכם צריכים לעשות דבר כדי להצטרף לתביעה. רוב התביעות הייצוגיות הינן תביעות לביטול הסכמה. המשמעות היא שחברי התביעה (אלה שהאינטרסים המשפטיים שלהם מיוצגים על ידי התביעה) נכללים אוטומטית בתביעה, אלא אם כן הם בוחרים לבטל את הסכמתם או לדחות השתתפות בתיק.

תביעה ייצוגית – הגשת תביעה ייצוגית |

באופן כללי, אינכם צריכים לעשות דבר כדי "להצטרף" לתביעה ייצוגית. אם זכויותיכם המשפטיות מושפעות מתביעה ייצוגית, לרוב, תצטרכו להתערב רק לאחר התיק. ברוב המקרים תצטרכו להגיש תביעה, באופן מקוון או באמצעות הדואר, כדי לקבל את חלקכם מההסדר או מפסק הדין.

במה עוסקת תביעה ייצוגית? |

חלק מתביעות ייצוגיות העוסקות בהפרות שכר ושעות עשויות להיות במקרים של הצטרפות. המשמעות היא שאתם צריכים לבחור בחיוב האם להשתתף בתביעה או לא. מידע כיצד לעשות זאת יימצא בהודעת התביעה.

למרות שמכשירים רפואיים פגומים או תרופות מרשם משפיעים על מספר גדול של אנשים, תביעות הכרוכות בתרופות או במכשירים רפואיים לרוב, אינן מטופלות כתובענות ייצוגיות. במקום זאת, כל אדם שנפגע מהתרופה או המכשיר הרפואי, יצטרך להגיש תביעה פרטנית המבקשת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו.

איך תדעו אם אתם מכוסים בתביעה ייצוגית? |

אם כבר הוגשה תביעה ייצוגית, ייתכן שתקבלו הודעה בדואר ייצוגי בדואר המציינת כי זכויותיכם המשפטיות עשויות להיות מושפעות מתביעה משפטית. עליכם לקרוא בעיון את הודעת התביעה הייצוגית. חלק מתביעות ייצוגיות מכסות רק תושבים במדינות או אנשים מסוימים שסבלו מסוג מסוים של נזק פיזי או כספי.

כמה עולה להצטרף לתביעה ייצוגית? |

לא עולה כלום להיות חלק מתביעה ייצוגית. ברוב התביעות הייצוגיות, עורכי הדין המטפלים בתיק מקבלים שכר טרחה רק אם הם משיגים תוצאה חיובית. באופן כללי, כל שכר טרחה משפטי ינוכה מפסק הדין.

בין אם אתם רוצים להצטרך לתביעה ייצוגית כזו או אחרת, עשו זאת תמיד רק אם אין כל דרישה מצד התובעים לתשלום לפני הגשת התביעה. אתם לא רוצים לשלם על תביעה שלא היה לה כמעט סיכוי מראש.

לעוד מידע, בקרו באתר של עורך דין תביעות ייצוגיות