נהיגה בהשפעת סמים

נהיגה תחת השפעת סמים היא אחת מעבירות התנועה החמורות ביותר והענישה בגינה כוללת בין היתר: פסילת רישיון נהיגה לתקופה של עד שנתיים, קנסות כספיים, פסילה על תנאי לתקופות ממושכות, מאסר על תנאי ואפילו מאסר בפועל בחלק מהמקרים.

בניגוד לעבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול, בה ניתן לבדוק את שרידי האלכוהול בגופו של הנהג באמצעות בדיקת מכשיר הינשוף, עבירת נהיגה בהשפעת סמים חייבת להיות מבוססת על סמך בדיקות מעבדה לצרכי איתור תוצרי חילוף חומרים של סמים בגופו של הנהג. בדיקות אלו כוללות שתי בדיקות עיקריות, בדיקת דם ובדיקת שתן והן מתאפשרות אך ורק במקרים בהם מתקיימים התנאים הבאים:

  • בדיקת לצרכי דגימת שתן תיערך אך ורק במקרים בהם עולה חשד סביר כי הנהג בכלי הרכב נתון להשפעת סמים וזאת על סמך בדיקת מאפיינים הנערכת לו על ידי שוטרי התנועה או על סמך מידע מודיעיני.
  • שוטר תנועה המבקש לערוך בדיקת דגימת שתן לנהג הנחשד בעיניו כנהג הנוהג תחת השפעת סמים, מחויב לערוך בדיקת מאפיינים מקדימה לאותו נהג ואף לשכתב דו"ח מאפיינים בטרם דרישתו מהנהג להתלוות אליו.
  • בדיקת דם לצורך איתור תוצרי חילוף חומרים של סמים בגופו של הנהג תעשה אך ורק במקרים בהם קיימת מניעה מצד הנהג לבדיקת דגימת שתן או במקרים בהם הנהג החשוד מבקש לקיים בדיקת דם במקום בדיקת שתן ו/או במקרים בהם החשוד מצוי במצב של חוסר הכרה.
  • על פי החוק, שוטר התנועה מחויב לתת הסבר מפורט על מטרת הבדיקה וכן הסבר על זכותו של הנהג לסרב לבדיקה זו. בנוסף, השוטר מחויב לתעד בכתב את הדברים הנאמרים על ידו לנהג ולפעול בהתאם להנחיות.
  • במקרים בהם הנהג מסרב לבצע בדיקת דם או שתן, השוטר מחויב להעלות בכתב את נימוקי הסירוב, כאשר הסירוב לבדיקה עלול להוות ראייה כנגד הנהג ואף להיתפס על ידי בית המשפט כדבר הודאה בביצוע עבירת נהיגת תחת השפעת סמים.

כיצד מתמודדים עם חשדות ו/או אישומים בדבר ביצוע עבירת נהיגה תחת השפעת סמים?

במקרים בהם עומד נגדכם כתב אישום בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים או במקרים בהם אתם נדרשים לבצע בדיקת דם או שתן לצורך איתור ממצאי סמים בגופכם, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מביניכם לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין תעבורה המתמחה בנושא נהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סמים. היוועצות מוקדמת עם עורך הדין תאפשר לו לגבש כתב הגנה המבוסס על טענות הגנה שונות בהתאם לנסיבות המקרה, כאשר חלק מטענות ההגנה העולות במקרים אלו כוללות: התנהגות בלתי ראויה והולמת של שוטר התנועה כלפי הנאשם או החשוד, דרישה למתן דגימות בדיקה (שתן ודם) ללא ביסוס חשד מוקדם, חוסר ראיות בכל הנוגע למועד בו כביכול הנאשם עשה שימוש בסמים מסוכנים, חוסר ראיות נסיבתיות כי בזמן הבדיקה השגרתית של השוטר היה הנהג תחת השפעת סמים, עברו התעבורתי של הנהג, בדיקת מאפיינים בה קיימת סבירות גבוהה לכך שהנהג פעל בפיכחון מלא וטענות הגנה נוספות היכולות להוביל לביטול כתב האישום כנגדכם ו/או להקלה משמעותית במידת הענישה. בלא מעט מקרים, היוועצות מוקדמת עם עורך דין תעבורה תסייע לכם לבחון את מכלול האפשרויות העומדות לרשותכם לצרכי ביטול כתב האישום עוד בטרם הדיון המשפטי בענייניכם.

חשוב לציין שהשימוש בסמים גם ללא קשר לנהיגה מהווה עבירה על החוק, ולפיכך במקרים של לכידת נהג הנחשד בנהיגה תחת השפעת סמים, גם יתר נוסעי הרכב שעימו עלולים להיות מעוכבים על ידי שוטרי התנועה.