אכיפה מנהלית

אכיפה מנהלתית – מה זה בדיוק אומר?

בתחום ניירות הערך והפעילות העסקית יש חוקים שונים אשר מגדירים כיצד יש להתנהל ואילו פעולות מותר לבצע על פי חוק. במקרה ואדם סחר שלא כהוגן, במידה והוא עבר על עבירה כלשהי ולא נהג על פי חוק יש לרשות לניירות הערך את הסמכות לאכוף את החוקים ולשפוט אותו בהתאם לחומרת המעשה אשר הוא עשה. הרשות לניירות ערך מורשית להחליט על שיקול דעתה את חומרת העונש על פי חומרת המעשה וכן בהתאם לגורם שביצע את העבירה.

אילו פעולות אסורות בשוק ניירות הערך?

יש מגוון פעולות שנחשבות אסורות על פי החוק לניירות ערך. לדוגמה, הפרת חוק ניירות הערך, חוק הסדרת עיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות ועוד. ככל שהמעשה נעשה לאורך זמן ארוך יותר או היה כרוך בסכומים גבוהים יותר כך הוא ייחשב חמור יותר. כמו כן אם אדם בעל מעמד גבוה ביצע את העבירה הוא כמובן ייענש בהתאם.

כיצד מתבצעת אכיפה מנהלית?

לרשות לניירות ערך יש את הסמכות להעניש את מי שעובר על החוקים הללו, ולהגביל את הפעילות שלו בשוק ניירות הערך. יש לרשות אמצעי ענישה שונים ובהתאם לחומרת המעשה ובהתחשב בעבריין ייקבע העונש המתאים. יש מקרים בהם הרשות תטיל סנקציות על העבריין, במקרים אחרים היא תגיש כתב אישום פלילי נגד האדם שפעל שלא כחוק. כמו כן יש מקרים בהם היא תפנה להליך של בירור ואכיפה מנהלית. בנוסף יש מקרים בהם יידרש העבריין לשלם לניזוק כתוצאה מהעבירה על החוק את הנזק שנגרם בעטיו.

להיות מיוצגים על ידי עורך דין מומחה

בכל מקרה בו אדם מתמודד עם אכיפה או כתב אישום יהיה נכון שיפנה אל עורך דין מקצועי באתר https://www.isoferlaw.co.il שינהל עבורו את המהלך בצורה מקצועית. כאשר העבריין מיוצג על ידי עורך דין ממולח בתחום הספציפי יש לו סיכוי טוב יותר לנקות את עצמו מאשמה ולצאת מכל הסיפור בנזקים מינימליים. זו הסיבה בגינה אנשים שנקלעים לסיטואציה זו ממהרים למצוא עורך דין שייצג אותם ויעזור להם למזער נזקים.