פטור ממס הכנסה לנכה

נכה? אתה זכאי למגוון של זיכויים וניכויי מס (קבל מידע באתר בשביל הזכויות). אלה, עשויים לא רק לבטל את החבות שלכם במס הכנסה, הם עשויים גם לגרום לכך שהמדינה תשלח לך כסף. אז איך מקבלים את הפטור המיוחל מתשלומי מס הכנסה?

פטור ממס הכנסה לנכה

אם יש לכם מוגבלות פיזית או נפשית (לדוגמה, עיוורון או ליקוי שמיעה) המגבילה מבחינה תפקודית את עבודתך, או ליקוי פיזי או נפשי (כולל, אך לא רק, ליקוי ראייה או שמיעה) המגביל באופן משמעותי את אחת או יותר מפעילויות החיים העיקריות שלכם, כגון ביצוע משימות ידניות, הליכה, דיבור, נשימה, למידה או עבודה – תהיו זכאים להפחתה או אי תשלום גורף של מס הכנס – פטור ממס הכנסה לנכה.

חלק מתשלומי נכות שאינם חייבים במס

תשלומי נכות הקשורים לשירות צבאי, אינם חייבים במס. עם זאת, אם אתה מקבל קצבת נכות על בסיס שנות ותק, ברוב המקרים עליך לכלול אותה בהכנסה שלך.

תשלומים אחרים הקשורים לנכות שאינם חייבים במס כוללים:

  • תשלומי גמלה מקופת סעד ציבורית, כגון תשלומים עקב עיוורון
  • פיצויי עובדים בגין מחלת מקצוע או פציעה אם שולמו לפי חוק פיצויי עובדים (למעט סכומים המקזזים את קצבאות הנכות של הביטוח הלאומי)
  • פיצויים בגין פגיעה פיזית או מחלה פיזית
  • קצבאות נכות בפוליסת ביטוח רכב בגין אובדן הכנסה או כושר השתכרות כתוצאה מפציעות
  • פיצוי על אובדן קבוע או על עיוות קבוע בתקינות הגוף

ניכוי סטנדרטי לבעלי מוגבלויות

אם אתה עיוור משפטית, ייתכן שאתה זכאי לניכוי תקן גבוה יותר בהחזר המס שלך. סכום הניכוי הסטנדרטי, תלוי במצב ההגשה שלך, האם אתה בן 65 ומעלה או עיוור, והאם ניתן לתבוע עבורך פטור על ידי נישום אחר.