ביטול צוואה במסגרת סכסוכי ירושה

ביטול צוואה במסגרת סכסוכי ירושה

למרות רצונו של המצווה למנוע סכסוכים לאחר מותו באמצעות כתיבת צוואה מסודרת, יכולים להתגלות גלעיני מחלוקת בין היורשים שיפעלו לביטול הצוואה.

בכל הקשור לצוואות, בית המשפט נוטה לאשר את הצוואה ככתבה וכלשונה כדי לכבד את רצונו של המנוח. זהו עיקרון מנחה וניתן לראותו בפסקי הדין השונים. אולם, למרות שבית המשפט אינו ממהר לבטל צוואות, הוא יעשה זאת במידה ותוגש תביעה לביטול הצוואה כאשר המגיש יכול להוכיח שהצוואה לא עמדה בתנאים הנדרשים על פי החוק. כך לפי עורך דין דר' רן מובשוביץ, בין המומחים הבולטים בישראל בתחום צוואות וירושות. אתרו של עו"ד רן מובשוביץ מציע תוכן מעמיק בנושאי סכסוכי צוואות וירושות עד להתפקע. ניתן ומומלץ להיעזר בו על מנת להבין את דקויות המקרה שרלוונטי עבורכם.

 

סכסוכי ירושה וביטול צוואות

כאשר אדם כותב צוואה, הוא מעוניין להביע את רצונותיו לגבי חלוקת הרכוש לאחר מותו בצורה שתמנע מחלוקות וסכסוכים. בפועל, הדברים אינם כל כך פשוטים וחלק מהיורשים עלולים לחוש שהצוואה אינה הוגנת או מקפחת אותם. כך מתחילים סכסוכי ירושה.

על פי עורך דין מובשוביץ כל מקרה מציג בעיות ואתגרים המיוחדים לו, ומאוד קשה להקיש ממקרה אחד לאחר. לדידו זה, מה שהופך את התחום לכל כך מסובך ובלתי-צפוי. לצורך הדוגמה הציע עו"ד מובשוביץ  לבחון מקרה שהגיע לבית המשפט המחוזי בחיפה, שם נדון מקרה בו צוואה שנערכה בפני עורך דין ועדים, בוטלה באופן טלפוני מספר שעות לאחר מכן וגם באופן פרונטלי באותו יום בו נחתמה הצוואה. במעמד זה הורה עורך הדין למצווה להשמיד את כל עותקי הצוואה, אך לא כל העותקים נמצאו. לאחר מותה, אותה צוואה שביקשה לבטל, הוגשה לבית המשפט על ידי שניים מבניה בעוד בנה השלישי הציג צוואה אחרת. בית המשפט קבע שלמרות שהמצווה הראתה רצון לבטל את הצוואה, הצוואה אינה בטלה מכיוון שהיא לא השמידה את כל העותקים.

 

3 הדרכים בהן אפשרי ביטול צוואה על פי חוק הירושה:

  1. ביטול מפורש באחת הצורות לעשיית הצוואה – לביטול צוואה שנערכה בכתב, המצווה צריך לערוך כתב ביטול ולציין בכתב ידו כי הוא מבטל את הצוואה שנכתבה, להוסיף תאריך ולחתום. אם הצוואה נערכה בפני עדים, הם צריכים להוסיף את חתימתם לכתב הביטול. כאשר מדובר בצוואה שנערכה בעל פה על פי חוק, על המצווה להצהיר על ביטולה בפני שני עדים דוברי אותה שפה כמו המצווה. במקרה של צוואה שנערכה בפני רשות, המצווה צריך לבטל את הצוואה בפני שופט, רשם או דיין. אפשרות נוספת היא להגיש כתב ביטול צוואה לאחד הגורמים הללו והם צריכים לקרוא אותה בפניו ולקבל את הצהרתו.
  2. ביטול משתמע על ידי עריכת צוואה חדשה – אפשרות נוספת לביטול צוואה היא על ידי עריכת צוואה חדשה. במקרה כזה לא חייבים לציין שצוואה זו מחליפה את הקודמת אלא המאוחרת יותר מבין השתיים היא זו שתתקבל.
  3. השמדת הצוואה – על פי חוק הירושה, באמצעות פעולה השמדת הצוואה המצווה מראה את רצונו לבטלה.

המסקנה העולה ממקרה זה היא שבכדי לבטל צוואה, עורך הצוואה חייב לפעול באופן אקטיבי לביטולה, הן באמצעות הצהרה בכתב והן על ידי השמדת עותקי הצוואה. בכל מקרה של ספק בכוונות המצווה, בית המשפט יטה לאשר את הצוואה העומדת בפניו.