האם ניתן לפרק חברה בצורה יפה ומכובדת?

האם ניתן לפרק חברה בצורה יפה ומכובדת?

הקמת חברה עשויה להתבצע בקול רעש גדול ולשביעות רצון כל הגורמים. אך פירוק החברה עשוי להיות תהליך מורכב יותר. זה יכול להתרחש בגלל חילוקי דעות בין כלל מקבלי ההחלטות, בגלל כישלון, הקפאת הליכים או בגין כל גורם אחר שמביא לכך שהחברה לא רלוונטית או לא יכולה להמשיך להתקדם. יש מקרים בהם מפרקים חברות והדבר כרוך בהרבה רעש שלילי. הדבר נובע ממחלוקות וניגודי אינטרסים והתנהלות שאינה מכובדת גם אל מול לקוחות וספקים. כאן מתעוררת השאלה האם ניתן לפרק חברה בצורה יפה ומכובדת בלי להכפיש ובלי לזרוק האשמות על ימין ועל שמאל.

עם עורך דין ובצורה רשמית זה אפשרי

כאשר לוקחים עורך דין מומחה ומקצועי בנושא פירוק חברות ניתן לצלוח גם אתגר זה של פירוק חברה באופן מכובד תוך שמירה על כבוד הדדי ועל פעילות נאותה מול כלל הגורמים. כאמור, חשוב לבחור לשם כך עורך דין מומחה ומקצועי שיכול לפעול בצורה מסודרת מול כל הנוגעים בדבר. כמו כן עליו להיות בעל יכולות וידע נרחבים על מנת להוביל את התהליך לשביעות רצון כל הצדדים לסוף הטוב שלו. 

אביתר כהן עורך דין לפירוק חברה מלווה את כלל הנוגעים בדבר לפירוק נכון של החברה הכולל ייעוץ משפטי ודאגה לאינטרסים של כל מי שקשור לנושא. בין אם אלו מנהלי החברה, שותפים, נושים וכיוצא באלו. בעזרת עורך דין מקצועי ניתן לעבור את תהליך הפירוק בצורה נאותה ולשמור על כבוד הדדי בין כל מי שקשור לנושא. כדי להחליט נכון כדאי לקבל המלצות מחברה שנעזרה בשירותי עורך דין ולשמוע שם מומלץ של עורך דין שמסוגל ויכול להוביל את המהלך באופן נאות וקצר ככל האפשר, תוך שמירה על כבוד של כל הצדדים.