סיוע מעורך דין בעריכת צוואה

צוואה במהותה הינה מעשה אישי אותו יכול כל אדם לעשותו בכל עת. את מסמך הצוואה יכול כל אדם לערוך בעת שיחפוץ בכך, זאת מבלי שיידרש להתייעץ קודם לכן עם עורך דין, ואף מבלי שיהיה עליו להודיע על כך לאיש.

כך למעשה, יכול אדם לכתוב את צוואתו בכתב ידו, לשים את הצוואה במגירה והרי שזוהי צוואה תקפה לכל דבר ועניין.

כן מוטב יהיה לבחון היטב כי הצוואה עומדת בכל הכללים הדרושים לרבות תאריך, כותרת המבהירה כי מדובר בצוואה, חתימת המצווה וכי הצוואה נכתבת אך ורק בכתב ידו של המצווה. זוהי למעשה דרך העריכה הפשוטה והבסיסית ביותר הקיימת לכתיבת צוואה: עריכת צוואה בכתב יד.

לצד זאת, הרי שרבים ממליצים שכן להיוועץ עם עורך דין בטרם כתיבתה של הצוואה. מדוע? ומה יהא ההבדל בין צוואה הנכתבת באופן עצמאי אל מול צוואה הנכתבת בסיועו של עו"ד?

מהי 'כוונת המשורר'?

כתיבתה של צוואה נועדה לאפשר לכל אדם לצוות את אשר ייעשה ברכושו עם לכתו. על-כן, בעת שמנסחים את הצוואה, הרי שחשוב לעשות זאת באופן שאיננו מותיר כל מקום לפרשנות, באופן אשר בצורה חדה וברורה מבהיר כיצד יחולק הרכוש, ההון והנכסים המצויים ברכוש המצווה, בין הזוכים בצוואה.

אין זה אומר בהכרח כי אם אדם יכתוב את צוואתו לבדו, הרי שימצא את עצמו שוגה בדבר כזה או אחר; אולם יש להדגיש כי בכתיבתה של צוואה יכולות ליפול טעויות, שגיאות וכל שכן אמרות כלליות אשר אינן לוקחות בחשבון את התמונה המלאה.

עורך דין המתמחה בתחום הצוואה, יכול בהחלט לסייע רבות ולהפגין את בקיאותו הנובעת הן מניסיונו המאפשר לבחון את טיב הצוואה מכל היבטיה, והן בידיעתו והבנתו את החוק, דבר אשר יתווה את הדרך אל עבר צוואה המנוסחת היטב ושאיננה מותירה כל מקום לפרשנות.

מאפייני הצוואה

צוואה יכולה להיכתב ולהורות על צעדים ברורים ופשוטים דוגמת חלוקת הרכוש שווה בין שווה בין הצאצאים של המצווה.

ועם זאת, המציאות מלמדת כי ישנם לא מעט מקרים ובהם הצוואה מצריכה בדיקה קפדנית ומעמיקה יותר של רצון המצווה. דבר אשר בא לידי ביטוי בהוראות מיוחדות דוגמת הורשת חלק מן העיזבון לאחד מן היורשים רק בהגיעו לגיל 18, או רק בהירשמו ללימודים גבוהים. כך גם יכול המצווה להחליט מי יירש את העיזבון זאת אם אחד מן הזוכים בצוואה ילך לעולמו.

כך גם ניתן להדגים את הנושא על צוואות הדדיות אל מול צוואה 'רגילה' הנכתבת על-ידי אדם יחיד. בעוד שצוואה רגילה הנכתבת על-ידי אדם יחיד אכן מגלמת בה את האמרה 'הצוואה הינה מעשה אישי', הרי שבצוואה הדדית ישנם שני גורמים המוכרחים להתחשב אלו באלו.

עורך  דין הבקיא בתחום, יוכל לסייע רבות בהתוויית הדרך אל עבר צוואה המגלמת את רצון בני הזוג.