האם גרפולוגיה משפטית מתקבלת בבתי משפט?

גרפולוגיה משפטית שונה מהגרפולוגיה האבחונית שאנחנו מכירים מכניות טלוויזיה וכתבות, שבהן מנתחים אישיות ואופי של אנשים לפי כתב ידם. הגרפולוגיה המשפטית אינה מתייחסת לניתוח אישיות אלא רק להיבטים הטכניים הנדרשים בניתוח והשוואה של כתבי יד שונים. זהו תחום שנועד לסייע לבית המשפט להגיע להכרעה במשפט בנוגע לזהות הכותבים במסמכים ובנוגע לחתימות השונות. הגרפולוג נתפס כמומחה לכתבי יד שמנחת את הסימנים המופיעים במסמך ומנתח אותם כדי לקבוע אם נכתבו על ידי אדם מסוים או אנשים אחרים. ההשוואה של כתבי היד נועדה לאמת והיא טכנית במהותה. כלומר, הגרפולוג מסתפק בשלב הראשוני של ניתוח טכני של כתב היד מבלי לעבור לשלב הבא שהוא הניתוח האישיותי של הכותב.

אבחון גרפולוגי במשפט

ישנן מחלוקות בנוגע לקבלת גרפולוגיה אבחונית במשפט בין שופטים מסוימים, אבל אין חולק על כך שבית המשפט נעזר בשירותי הגרפולוג המומחה המגיש חוות דעת של גרפולוגיה משפטית כאשר מדובר בניתוח טכני של סימני הכתב. בעיקר של חתימות על מסמכים וזה נפוץ במשפטים על צוואות וירושות. קורה לעתים שהגרפולוג נדרש גם לחוות דעת בנוגע למצב נפשי של החותם על צוואות כדי להעריך את מידת צלילות דעתו או אם חתם מרצונו ולא תחת איומים. זה קורה גם בזמן חתימות על הסכמים שונים ונוצר הצורך להכריע אם ההסכם תקף בגלל הלך הרוח של החותם באותו רגע לפי כתב היד המבטא מצב נפשי.

בדיקות גרפולוגיות איכותיות

כדי לקבל חוות דעת של גרפולוגיה משפטית איכותית יש לבדוק את המסמך המקורי, אם הוא בנמצא. זה עדיף על פני כל מסמך מצולם או העתק. במסמך מצולם לא יוכלו לבדוק את מידת הלחץ של היד החותמת על הנייר ולכן גם את איכות הקו, ולא יידעו מהו סוג העט וצבע הדיו ואם הוכנסו שינויים כלשהם בחתימה לאחר מכן. מכאן ברור למה יש פתח לכל כך הרבה תהיות וזיופים ולמה המסמך הנידון עלול להיתפס כמזויף. גרפולוג משפטי חייב גם לדעת כמה שיורת פרטים על הכותב כדי להתאים זאת למה שהוא רואה – גיל, מין, נסיבות החתימה ומצב בריאותו. זה משפיע מאוד כאשר יודעים שהשרבוט הל אברור נעשה על ידי איש צעיר ובריא או על ידי קשיש שאינו צלול.

הביסוס המשפטי לקבלת חוות דעת גרפולוג משפטי

בבית המשפט העליון כבר נקבע כי אין לשופטים את הידע במקצועי הנדרש כדי להכריע בנוגע לכתב היד משום שאין לו הכישורים לאבחן דקויות שונות וזהות הכותב שחותם את החתימה שבנידון. משום כך גרפולוגיה משפטית קבילה במקרים מסוימים כאשר היא נוגעת להיבטים הטכניים של כתב היד ולא לאישיות שלו. לעתים נדרשת חוות דעת מורחבת על הלך הרוח והנסיבות או אם יש משהו חריג בכתב היד של החותם, אבל בדרך כלל יסתפקו באימות זהות החותם.