רישיון להקמת חברת אשראי

החוק מחייב לתת רישיון להקמת חברת אשראי. את הבקשה לרישיון יש להגיש לרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בישראל ולפעול על פי הדרישות והחוקים שלהם, שפועלים על פי חוק הפיקוח.

מהם הקריטריונים?

הרישיון להקמת חברת אשראי ניתן על ידי הבנק המרכזי של המדינה בה קמה החברה. על המבקש להיות: 

  • אדם נורמטיבי שהגיע לגיל חוקי מלא ולא נמצא אשם בכל פשע או עבירה של חוסר יושר או הונאה. 
  • ישות תאגידית שהתאגדה על פי חוקי מדינה חברה, רשומה כחברה בערבון מוגבל, שותפות, אגודה שיתופית או צורה אחרת המוכרת בחוק ובעלת רישיון כדין לבצע את פעילותה במדינה זו.
  • חברה שתקנון ההתאגדות והאמנה הנוספת שלה אושרו על ידי הרשות המוסמכת.
  • הבנק המרכזי של המדינה בה המבקש מוקם.
  • מוסד המורשה לנהל את נכסיו במדינה זו. יש לחדש את הרישיון אחת לתקופה המוגדרת בחוק.
  • מינימום הון עצמי על סך 500,000 ש”ח

הרישיון להקמת חברת אשראי ניתן על ידי משרד הכלכלה והאוצר. המבקש חייב להיות אדם ישר ללא עבר פלילי וחייב להיות בעל מספיק משאבים כספיים למתן הלוואות.

על המבקש לספק את המידע הבא:

  • שם וכתובת החברה
  • שם וכתובת מי שינהל את החברה
  • סוג העסק בו תעסוק החברה
  • מסמכים, נספחים והצהרות על פי המופיע באתר של רשות שוק ההון

אילו הלוואות הם מוסמכים להעניק?

חברת אשראי היא סוג של מוסד פיננסי המוסמכת המעניקה אשראי ללקוחותיה. היא יכולה להעניק הלוואות לרבות הלוואות צרכניות, הלוואות משכנתא וסוגי הלוואות נוספים כגון הלוואות אישיות או ארגוניות וכן ערבויות להלוואות, הלוואות לרכב והלוואות לעסקים קטנים, קבלו מידע מקצועי באתר של עורך דין גולן שלומי.

לסיכום, על מנת לקבל רישיון, על המבקש להראות שיש לו מספיק כספים ומשאבים (למשל הון) להפעלת המוסד. המבקש גם זקוק לאישור מרשויות הממשלה על מנת לפעול באותה מדינה.