נוטריון

מתי נזדקק לשירותיו של נוטריון?

כל אדם מבצע במהלך חייו פעילויות שונות שחלקן אמורים להיות מוסדרות באמצעות עורכי דין, ובעיתים אחרות, גם עם אישור נוטריון. נוטריון הוא עורך דין שקבל הסמכה מיוחדת מוועדה מיוחדת במשרד המשפטים לביצוע משימות  שונות.  בסמכותו לאמת, לערוך ולאשר מסמכים משפטיים. חתימתו מהווה אישור בכל מה שקשור למקוריות  המסמך, לזהות החותם עליו, ולכך, כי עשה זאת מרצונו החופשי. נוטריון קבל הסמכתו לאחר שעמד במספר קריטריונים חשובים. הוא בעל אזרחות ישראלית וחבר בלשכת עורכי הדין. הוא חייב לשמש כעורך דין פעיל במשך 10 שנים לפחות ולהיות נקי מהרשעות שיש בהן קלון והרשעות אחרות אשר גרמו להשעייתו מלשכת עורכי הדין.  לאחר הגשת בקשה הוא עובר השתלמות מיוחדת. לאחר שהצליח בה הוא מקבל את המינוי.

תפקידו של נוטריון בעריכת צוואה

נשאלת השאלה: מתי נזדקק לשירותיו של נוטריון? התשובה היא שבנסיבות מיוחדות ורבות כמו בעת עריכת צוואה נוטריונית. ככלל, ניתן לערוך צוואה במספר דרכים: בכתב, בפני עדים, בע"פ ובפני רשות. כאשר מדברים על רשות מתכוונים לאופציות הבאות: מול שופט, רשם הירושות, רשם בית המשפט, או בפני חבר בית דין דתי. צוואה נוטריונית הנערכת בפני נוטריון שמעמדו הוא כשל שופט. המשמעות לכך היא שיש לה תוקף משפטי חזק. לא יהיה צורך בהגשת ראיות נוספות ויהיה קשה לערער עליה על ידי מי מהיורשים הפוטנציאליים האחרים. עצם כתיבתה בפני נוטריון מוכיחה כי זהו רצונו האמיתי של המוריש. במקרים של חשש לבריאות נפשית של כותב הצוואה הוא יבדוק את מצבו על סמך עיון במסמכים רפואיים. הצוואה נערכת במשרד הנוטריון בתהליך מיוחד ולאחר מכן רצוי להפקידה במשרדי רשם הירושות.

תפקידים נוספים של נוטריון

נוטריון  יכול לבצע עבורנו פעולות נוספות כגון: אישור ייפוי כוח, אישור ואימות הסכמי ממון, אישור העתק של מסמך וחתימתו מאשרת שהוא זהה למסמך  המקורי. אישור שמסמך מתורגם אכן תורגם באופן זהה למסמך  המקורי. בעת הצורך הוא ייעזר במתרגם מקצועי. בעת אישור כזה הוא חייב לספק אישור נוטריוני של הצהרת המתרגם אשר במסגרתו הוא מצהיר כי  התרגום בעל חשיבות מיוחדת. כך ניתן להשתמש בו בבתי משפט. שופטים רבים נעזרים במסמכים לצורך קבלת החלטת. לא תמיד קיימת האפשרות להביא לבתי משפט אנשים  מבוגרים או  מוגבלים, או אנשים אשר גרים  מעבר לים. כך, דיונים אינם מתעכבים וכל התהליכים מתקדמים בקצב מהיר יותר.

במידה ואנו  מוגבלים או גרים בבתי אבות וכדומה,  מומלץ לנו להיעזר בנוטריונים המגיעים אלינו לצורך החתמה על מסמכים שונים. תעריפיהם נקבעים על ידי משרד המשפטים והינם אחידים בכל הארץ. המסמכים שחתמנו עליהם אמורים להיות מוצגים בבתי משפט, במוסדות ממשלתיים, במחלקות רווחה, במחלקות אחרות ברשויות מוניציפאליות ועוד. אישור נוטריון תקף גם בארצות שונות בעולם. חשיבות  האישורים  הנוטריונים עצומה מאחר שבעזרתם מניעים תהליכים, מנהלים ופקידים מבצעים עבודות שונות ואף מקבלים החלטות חשובות.