עורך דין לנהיגה במהירות מופרזת

עבירת מהירות מופרזת – דרגות ענישה

משרד התחבורה קבע את המהירות המותרות בכל אחת מהדרכים הקיימות במדינה. נהג שנתפס כשהוא עובר על המהירות המותרת, מקבל עונשים הקבועים בחוק בהתאם לרמת העבירה שבוצעה מול החוק הקיים, ראו כאן.

מהירות התנועה המותרת בדרכים 

על פי תקנות התעבורה, אלו המהירויות המקסימליות:

בתוך העיר  עד 50 קמ"ש.

בדרך לא עירונית ללא שטח הפרדה בנוי עד 80 קמ"ש.

בדרך לא עירונית שקיים בה שטח הפרדה בנוי עד 90 קמ"ש.

בדרך מהירה עד 120 קמ"ש.

מהירות שהיא מעל המהירות המותרת והענישה לכל אחת מהן:

 נסיעה במהירות של 20 קילומטר לשעה מעל המהירות המותרת בנהיגה בדרך עירונית או 25 קילומטר לשעה מעל המהירות בנהיגה בדרך לא עירונית.

  • העונש המוטל על הנהג הוא  ברירת קנס או משפט בסך 250 ₪, ללא הטלת נקודות רישוי.

נסיעה במהירות של 21 קילומטר  ועד 30 קילומטר לשעה מעל המהירות המותרת בנהיגה בדרך עירונית או בין 40-26  קילומטר לשעה מעל המהירות בנהיגה בדרך לא עירונית.

  • העונש המוטל על הנהג הוא  ברירת קנס או משפט בסך 750 ₪ והטלת 8 נקודות רישוי.

נסיעה במהירות של 31 קילומטר  ועד 40 קילומטר לשעה מעל המהירות המותרת בנהיגה בדרך עירונית או בין 50-41  קילומטר לשעה מעל המהירות בנהיגה בדרך לא עירונית.

  • העונש המוטל על הנהג הוא  ברירת קנס או משפט בסך 1.500 ₪ והטלת 10 נקודות רישוי.

נסיעה במהירות של 41 קילומטר לשעה מעל המהירות המותרת בנהיגה בדרך עירונית או 51  קילומטר לשעה מעל המהירות בנהיגה בדרך לא עירונית.

  • העונש המוטל על הנהג הוא  זימון חובה למשפט, פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה ל – 30 יום והטלת 10 נקודות רישוי.

מחפשים עורך דין לנהיגה במהירות מופרזת  עו"ד אליאס סיילס ישמח לתת ייעוץ מקצועי!