צוואות למניעת סכסוכים

למה חשוב לרשום פטנטים?

כמעט כל המצאה בה אנו עושים שימוש בחיי היומיום רשומה כפטנט. פטנט מהווה זכות בלעדית לעשות שימוש בידע, מיזם, רעיון או המצאה לתקופה מוגברת זאת בתנאי שמתקיים גילוי ציבורי. מאמר זה יידון בחשיבות לרשימת הפטנט ולהגנתו ע"י משרד מקצועי לעריכת פטנטים.

תהליך הרישום של פטנטים משתנה כמובן בין מדינות זאת על פי החוקפטנט מוגדר כרעיון אותו אדם יזם או המציא כאשר הוא מקיים שלושה תנאים עיקריים בלעדיהם לא תוכל ההמצאה להתקדם בשלבי תהליך רישום הפטנט. אותו מיזם חייב להוות תועלת לציבור והוא חייב להיות מיזם חדש כלומר כזה שלא פורסם קודם. תנאי נוסף לרישום הפטנט מתבסס על יצירתיות.  

חשוב להבין כי כאשר אנו מפתחים במוחנו רעיון או המצאה, בכדי שאלו ייחשבו כפטנט כלומר שאף אחד אחד לא יוכל להקדים אותנו עליהם להיות רשומים כפטנט (מסמך רשמי משפטי) שמקנה את הזכות הבלעדית לממציא לשמור על הפטנט במדינה שבה המציא אותו. אז למה חשוב לרשום פטנטים?. ובכן, נניח שיש לנו איזה שהוא רעיון, מיזם או אפילו תהליך לפיתוח של מוצר, בכדי שאף אחד לא יוכל להקדים אותנו בתהליך הפיתוח זאת עד שנמצא יזם, משקיע או מישהו שיירצה לקחת את הרעיון שלנו צעד אחד קדימה כדי שנוכל באמת לעשות ממנו כסף עלינו לרשום אותו כפטנט.

מטרת רישום הרעיון או ההמצאה כפטנט

  1. למנוע מאנשים אחרים או ממתחרים לפעול בתחום המתבסס על הרעיון שלנו.
  2. אפשרות ליהנות מרווחים מסחריים עתידיים דרך ההמצאה ולמנף אותה.
  3. אפשרות למכור את הזכויות על הפטנט לחברה אחרת במידה והרעיון לא מומש בפועל.
  4. ביצוע עסקאות עתידיות עם חברות גדולות מעצם העובדה שאותה חברה רושמת כמות גדולה של פטנטים.

יחד עם זאת ברגע שאנו מקיימים את כל השלבים לרישום הפטנט על פי חוק הרבה יותר קל לשווק את ההמצאה שלנו ולמנף את הרעיון לשלביו הבאים כדי להפוך אותו למסחרי בפוטנציאל שלו. בנוסף, פטנט רשום מחייב את כל מי שרוצה לעשות בו שימוש להגיש מסמכים חוקיים שיאפשרו לו לעשות זאת בפועל ואם זה לא באמת מתקיים אותו אדם שעושה שימוש בפטנט חשוף לתביעות שכן מדובר בשימוש לא חוקי בפטנט.

רישום פטנט מאפשר לאנשים שחשבו על הרעיון להגיש אותו בצורה מסודרת בפני משקיעים מה שיכול להקל מאוד על תהליך הקידום שלו.