היתר רעלים

איך להגיש בקשת היתר רעלים בישראל

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, בפרט מדינות מערביות המבקשות לשמור על איכות ובטיחות הסביבה, כל מי שמעוניין לעסוק בחומרים מסוימים, כאלה הנחשבים רעילים ומסוכנים לאדם ולסביבה, צריך לעמוד ברגולציות שונות הנקבעות על ידי הממשלה והכנסת, בהתאם להמלצות של אנשי מקצוע.

מי שצריך ומעוניין להחזיק ולהשתמש ברעלים וחומרים מסוכנים אחרים, חייב להגיש בקשה להיתר רעלים. בקשה זו מוגשת בצורה מסודרת למשרד להגנת הסביבה, ורק אחרי שמתבצעת בדיקה מקיפה ונערך וידוא שאכן המפעל והחברה המחזיקים בו עומדים בכל הרגולציות הנדרשות, הרי שאז יהיה אפשר לקבל את ההיתר הנדרש, לרכוש, לאחסן ולהשתמש בחומרים הנדרשים.

במאמר זה אנחנו נסביר למה בכלל נדרש להגיש בקשה להיתר וכיצד עושים זאת. נסביר גם כיצד ניתן ללמוד על היתר רעלים במערכת דעת'חוק, ולמה חשוב להשתמש במערכת זו. יש לציין, מי שמגיש בקשה בצורה לא נכונה, עלול גם לאבד זמן יקר וכמובן יידרש בסופו של דבר לשאת בעלויות לא פשוטות, ולכן מוטב לו לבצע את כל התהליך בצורה מסודרת ונוחה.

למה יש צורך להגיש בקשה ואיך עושים זאת?

הסיבה שבגינה יש צורך להגיש בקשה להיתר רעלים בישראל היא, בשביל לעמוד בתנאים ובדרישות של המשרד להגנת הסביבה. אם לא מגישים בקשה בכלל או בצורה מסודרת, הרי שאין אפשרות חוקית להשתמש ברעלים, אין אפשרות לרכוש ולאחסן אותם, לנייד או לסחור בהם.

הגשת בקשה נעשית על ידי מילוי טופס בקשה מקוון, בו יש צורך לספק את כל המידע הרלוונטי הן על בעל העסק והעסק שברשותו, סוג הרעלים עבורם מבקשים היתר, כמות, ופרטים אחרים רלוונטיים עבור ההיתר. לאחר מכן יש לשלם אגרת היתר, ובשלב הבא, יש לעמוד בשורה של תנאים שהמשרד להגנת הסביבה דורש, כולל ביקורות, דוחות שנתיים ועוד.

איך מערכת דעת'חוק יכולה לעזור לנו?

אנחנו יכולים ללמוד על היתר רעלים במערכת דעת'חוק. מדובר על מערכת המספקת לנו את כל המידע הרלוונטי על חוקים, תקנות, תקנים,שינויים וכל מה שקשור לתחום של איכות הסביבה, בטיחות וחירום.

מערכת זו מאפשרת לנו לקבל את כל החומר הרלוונטי עבורנו בשביל לדעת כיצד אנחנו יכולים לנהוג בצורה נכונה, על פי דרישות החוק. אם אנחנו עושים מנויים למערכת זו, הרי שיש לנו אפשרות לקבל דיווחים על כל שינוי בחוק.

חשוב לומר, כל מי שמתעסק ברעלים וחומרים מסוכנים, צריך לדעת איזו אחריות יש לו ביד ועם אילו חומרים הוא עובד, עד כמה הם משפיעים על הסביבה ועד כמה הם יכולים להיות מסוכנים. קבלת היתר אומנם מאפשרת לנו להשתמש בהם, אך היא לא משחררת אותנו מהאחריות להבין כיצד לפעול עם חומרים אלו. מערכת דעת'חוק, נותנת לנו את הכלים לעשות זאת בצורה נכונה, על פי החוק.