הפחתת היטל השבחה בסיוע שמאי מקרקעין – איך זה מתבצע?

תשלום היטל מס השבחה הוא חלק בלתי נפרד מתחום המקרקעין והוא נדרש מבעלי קרקעות או חוכרים שהקרקע או הנכס שהם מוכרים העלתה את ערכה, וכעת הם רוצים למכור את הנכס ברווח.

בקשה לתשלום ההיטל נדרשת מהוועדה המקומית שדורשת סכום כסף בגובה כזה או אחר עקב עליית שווי מקרקעין, שנמצא בהליכי מכירה. לעיתים בעת חוזה מכר ההיטל עובר לקונה הקרקע או לחוכר הנכס בעוד שהסדר זה הינו בין הצדדים המבצעים את המכירה.

כדי לבצע החלטה או להטיל את המס על בעל הקרקע או על הקונה, כדאי להתייעץ עם שמאי שעוסק בקרקעות.

יש כמה פרטים שחשוב לדעת בנושא כמו העבודה שהיטל השבחה מוטל במספר מקרים כמו בעת אישור תכנית בניין עיר, במקרים של אישור הקמה, או אישור שימוש חורג. על פי החוק מי שחייב בתשלום הוא אדם שהחזיק במקרקעין ביום מתן האישורים. ההיטל נועד לגבות מבעל הנכס חלק מהרווחים שקיבל בעד הנכס, נכס שערכו עלה בשל סיבה כזאת או אחרת.

 

כיצד אפשר להפחית היטל השבחה?

חובת התשלום גורמת לכך שרבים מבעלי הקרקעות מוצאים עצמם עם רווח לא מאד גדול בשל תשלומים שונים, בעיקר אם לא נקבע כי החוכר או הקונה ישלמו את ההיטל.

כדי להפחית את גובה התשלום מומלץ לפנות למשרדי שמאים שיודעים לספק חוות דעת להערכת צפי להיטל השבחה על מנת שהמומחים יגישו עבורכם שומות נגדיות. את הדוח אפשר להגיש לפני וועדות ערר ובכך להפחית הוצאות בעת עסקת מכר של מקרקעין.