מוגבל בבנק- מה זה אומר?

רבים מאיתנו שומעים לעתים קרובות ולא בדיוק מבינים מה הם המושגים חשבון מוגבל, לקוח מוגבל, מוגבל בבנק ומה זה אומר והכי חשוב – מה עלינו לעשות על מנת להימנע ממצב בו החשבון שלנו יוגדר וכך. בנוסף, אם חס וחלילה החשבון שלנו מוגדר כך, מה עלינו לעשות ולמי כדאי לנו לפנות?

ראשית כל נבהיר בפניכם  מהו בכלל חשבון מוגבל בבנק ומה המשמעות עבור אזרח מוגבל בבנק, על מנת שנוכל להסביר כיצד ניתן להמנע ממצב זה. חשבון מוגבל הוא חשבון שבמהלך 12 חודשים לא כובדו בו עשרה צ'קים או יותר שניתנו לצד ג' בלי שהיה כיסוי לכך בבנק. במצב כזה, מחויב הבנק להכריז על החשבון בתור חשבון מוגבל.

מהן ההגבלות של חשבון מוגבל?

לאחר שהבנק מכריז על החשבון בתור חשבון מוגבל, חלות על החשבון מספר סנקציות כאשר הראשית שביניהם היא העובדה שבעל החשבון לא יכול יותר למשוך צ׳קים מהחשבון. במצב זה יתר הפעילות בחשבון לא תפגע. בנוסף לא יוכלו בעלי החשבון המוגבל לפתוח חשבונות בנק נוספים. שוב יש לציין כי פעילות במסגרת כרטיסי אשראי, משיכת מזומן והוראות קבע בחשבון לא תפגע כתוצאה מהפיכתו של החשבון למוגבל. על הבנק להודיע לבעלי החשבון על הפיכתו של החשבון למוגבל חמישה עשר יום לפני הפיכתו למוגבל על מנת שיוכלו להיערך לכך. מתאריך ההודעה של הבנק ללקוח לא ייתכנו שינויים בהרכב בעלי החשבון. החשבון כאמור יהיה מוגבל לשנה מרגע התאריך אותו קבע הבנק ורק לאחר שנה יוסרו ההגבלות לעיל. באם בתקופה של פחות משלוש שנים מרגע הסרת ההגבלות, שוב חזרו עשרה צ'קים בתקופה של פחות משנה אחת, תוטל על החשבון הגבלה של חשבון מוגבל חמור, וזו תחול על החשבון למשך שלוש שנים.

איך נמענים מחשבון מוגבל?

חשבון מוגבל עלול לפגוע בנו לא רק מבחינה מוראלית אלא גם בהיבט הפיננסי של ההתנהלות הכלכלית שלנו או של העסק שלנו. בנוסף חשבון מוגבל פוגע לטווח הארוך במוניטין שלנו ובטח במוניטין של העסק. בכדי שמראש נוכל להימנע מהפיכתו של החשבון למוגבל יש להזהר בהתנהלות הכלכלית ובמדיניות פיזור הצ'קים ולעבוד מול תזרים מזומנים מדויק. במידה והגענו למצב בו החשבון שלנו מוגבל נוכל לעבוד על כך מול הבנק ומול בית המשפט, זאת במטרה להסיר את ההגבלה הזו. למעשה, כך נוכל לנסות להוכיח שאחד או שניים מתוך מניין הצ'קים אשר חזרו אינו צריך היה להיכלל באותה רשימה של צ'קים שלא כובדו. לרענן גל משרד עורכי דין, נסיון רב של למעלה מ-15 שנה בהסרת הגבלות על חשבונות.