נגישות אתרים

מהו חוק נגישות אתרים?

בשנים האחרונות אנחנו רואים שינוי ביחס החברה בישראל לבעלי מוגבלויות. ישנה מודעות הולכת וגוברת לכך שהשירותים שאנו מעניקים חייבים להיות מונגשים לבעלי המוגבלויות ועלים להיות יכולים להשתמש בשירותים בקלות. ביטוי לתמורה זאת אנחנו רואים בחוק נגישות אתרים לבעלי מוגבלויות, החוק שצפוי להיכנס לתוקף באוקטובר 2017 מחייב בעלי אתרים להנגיש את אתריהם לבעלי המוגבלויות. החוק מכיר בכך שהאינטרנט הוא מרחב ציבורי חשוב וקובע כי חייבים להנגיש את האתרים השונים לכלל האוכלוסייה. החוק מטיל סנקציות על בעלי אתרים שלא יעמדו בדרישה זאת וקובע כי מי שלא ינגיש את האתר שלו במועד הקבוע בחוק, צפוי לקנס של עד 75,000 ש"ח ועלינו להיות מודעים לכך עם אנחנו בעלי אתרים.

כיצד אני יכול להתכונן לחוק?

בכדי להיות מוכנים לחוק עלינו לבדוק האם האתר שלנו נגיש לבעלי מוגבלויות. ישנן רמות שונות שבהן האתר צריך לעמוד כאשר החוק הישראלי קובע כי הרמה שבה האתר צריך לעמוד היא AA. רמה זו נקבעה במסמך של גוף בינלאומי הכולל מספר דברים שיש לעמוד בהם בכדי שהאתר שלכם יחשב כנגיש לבעלי מוגבלויות. ככל שנקדים לבדוק האם האתר שלנו מתאים לחוק והאם הוא עומד בדרישות התקינה, כך נהיה בטוחים כי אנחנו לא צריכים לשלם קנס בגין אי עמידה בחוק. עלינו לבדוק היטב האם האתר שלנו נגיש ועלינו לעשות זאת בהקדם האפשרי בכדי להבטיח את איכות האתר ואת עמידתו בחוק.

חשיבות הבחירה בחברה איכותית להנגשת האתר

עקב הקנס הגבוה שנקבע למי שלא עומד בחוק הרי שאנחנו חייבים להיות בטוחים כי האתר שלנו יונגש כהלכה. הנגשת אתר יכולה להתבצע רק על ידי חברה איכותית ברמה הגבוהה ביותר שיודעת את העבודה נאמנה. מה רבה תהיה הצרה אם נלך לחברה שתנגיש לנו את האתר ולאחר מכן נגלה כי אנחנו עדיין צריכים לשלם את הקנס בגלל שהחברה לא ביצעה את עבודתה כראוי. בגלל זה אנחנו חייבים ללכת לחברה איכותית שביצעה הנגשה בעבר והיא יודעת כיצד לבצע את העבודה ברמה הגבוהה ביותר. רק בחירה בחברה איכותית תבטיח כי נקבל הנגשה ברמה גבוהה שעליה אנחנו יכולים לסמוך.