מהם התנאים לקבלת גמלה לחדלי פירעון?

הטבות חדלות פירעון זמינות למי שפשט רגל, או שנכסיו נתפסו ונמכרו על ידי בית משפט. אדם אינו זכאי לגמלת חדלות פירעון אם הוא נמצא בכלא או שהעיזבון שלו אינו שווה יותר מ-5,000 פאונד.

יש לעמוד בתנאים הבאים לפני שמישהו יוכל לקבל גמלת חדלות פירעון:

  • על האדם להיות חדל פירעון
  • מסר גילוי מלא של ענייניהם לבית המשפט
  • עליו לשתף פעולה עם כונס הרשמי ועם כל אדם אחר המטפל בענייניהם מטעם בית המשפט
  • אסור לו להיות בכלא או במעצר 
  • קצבאות חדלות פירעון זמינות לאנשים בעלי הכנסה ונכסים נמוכים. 

הדרישות לזכאות הן:

  • האדם חייב להיות תושב  המדינה
  • מעל גיל 18
  • בעלי הכנסה נמוכה או ללא הכנסה כלל
  • אסור שיהיו להם נכסים בשווי מעל סכום מסוים 

התנאים לקבלת גמלת חדלות פירעון 

אדם חדל פירעון חייב להיות לא מסוגל לשלם את חובותיו או שאין לו סיכוי סביר לשלם אותם

על אדם חדל הפירעון לנהוג באחריות ביחס לנושיו עד למועד פשיטת הרגל או לערוך הסדר אישי עם נושיו. אסור שחדל הפירעון פעל במרמה כלפי נושה כלשהו. אדם חדל פירעון אינו יכול להיות אשם בכל עבירה פלילית שדינה מאסר

קצבה קבועה משלמת סכום מוגדר בפרקי זמן קבועים, כגון חודשי או שנתי. קצבה משתנה משלמת בכל מרווח סכום שונה, הנקבע לפי ביצועי ההשקעות הבסיסיות. קצבאות קצבה הן סוג של הכנסה פנסיה המשולמת במהלך חייו של אדם. הוא משמש בדרך כלל למתן הכנסה מובטחת לשארית חייו של האדם.

קצבאות משמשות לרוב את הגמלאים כדי לספק הכנסה מובטחת לכל החיים. הם גם פופולאריים בקרב אנשים שרוצים להשאיר ירושה, מכיוון שניתן לעצב אותם כך שיחזיקו מעמד למספר מסוים של שנים או עד שכל הכספים ישולמו.

צרו קשר עם עורך דין חדלות פירעון >>>