מה צריך על מנת לקבל רישיון קבלן רשום?

הוצאת רישיון קבלן רשום מביאה לקבלן או לחברה הקבלנית יוקרה. זהו צעד שמשפר את המוניטין ויש בו כדי להקפיץ את העסק. אלה הדברים שצריך לעשות על מנת להשלים את התהליך בהצלחה. 

פניה לרשם הקבלנים 

מי שעומד בתנאים הפרוצדורליים, יפיק מהוצאת רישיון קבלן רשום תועלת עסקית ושיווקית. ברגע שקבלן מצטרף לרשימה של הקבלנים הרשומים בישראל, הוא מורשה לקבל פרויקטים בהיקפים כספיים גדולים יותר (על פי סוג הרישיון). כמו כן, רישוי מהווה תנאי להשתתפות במכרזים מול גופים ממשלתיים וציבוריים. 

בכדי לקבל את הרישיון יש לפנות לרשם הקבלנים. רשם הקבלנים אחראי לקבל את הבקשות ולהפנות אותן לוועדה שדנה בהן. במידת הצורך, עשוי הקבלן לקבל זימון להגיע אישית לוועדה. בענפים מסוימים, פרויקטים בשווי של מעל 90 אלף שח מחייבים רישום בפנקס הקבלנים. בענפים אחרים, אפילו בסכום של מחצית מכך, יוכלו לעסוק אך ורק קבלנים הרשומים כחוק. 

יכולת מקצועית ואיתנות פיננסית 

בין האישורים שצריכים להגיש לצורך קבלת רישיון קבלן רשום ניתן לציין מסמכים פיננסיים ואישורים מקצועיים. האישורים הללו נועדו לבסס שני דברים מרכזיים. ראשית, ביסוס הניסיון והמקצועיות של הקבלן בביצוע פרויקטים שהושלמו. שנית, איתנות פיננסית מספקת והתנהלות כחוק מול רשויות המס, כמקובל בתחום. 

הגשת בקשה לרישיון צריכה להיעשות על פי סווג של ענף ראשי ועל פי ענף משני. לעיתים יאושר רישיון על פי סיווג משני, גם למי שלא עומד בתנאים מסוימים לרישום בענף ראשי מבוקש. רישוי עשוי להינתן על סמך הכשרה מקצועית וניסיון, בתפקידים כמו מהנדס, הנדסאי, אדריכל. במקצועות קבלניים מסוימים, ינתן הרישוי על סמך הוכחת ניסיון מעשי למשל כמנהל עבודה במשך שנים, עבודות שיפוצים, אינסטלציה וכדומה. בענפים משניים, לרוב נדרש הקבלן לבסס ניסיון לאורך 5 שנים לפחות.